Spis treści

 1. Instalacja

Instalacja MicroPython esp32-idf3-20191220-v1.12 na przykładzie ESP-32

Pobierz firmware

Flashowanie pamięci

Pobierz repozytorium i przejdź do katalogu micropython:

    git clone https://github.com/airmonitor/home_air_monitor.git

Wyedytuj plik boot.py

    SSID = "wifi_name"
    WIFI_PASSWORD = "wifi_password"
    LAT = "latitutde"
    LONG = "longitutde"
    API_URL = "https://airmonitor.pl/prod/measurements"
    API_KEY = "uzyskany klucz api"
    PARTICLE_SENSOR = "PMS7003"
    TEMP_HUM_PRESS_SENSOR = "BME280"
    TVOC_CO2_SENSOR = "CCS811"

Umieść pliki skryptów z katalogu micropython w pamięci mikrokontrolera za pomocą uPyLoader (GUI) bądź ampy

    ampy --port /dev/ttyUSB0 reset; sleep 3; ampy --port /dev/ttyUSB0 put plik;

Po restarcie kontrolera powinna mrugać niebieska dioda w 30 minutowym interwale. Dwukrotne mrugnięcie oznacza poprawne wysłanie danych do API z jednego sensora.