AirMonitor.pl społecznościowy projekt monitorowania jakości powietrza w twoim otoczeniu.

Zbuduj samodzielnie urządzenie mierzące pyły jak PM1, PM2,5 czy PM10.

Z powodzeniem rozszerzysz funkcjonalność o temperaturę, wilgotność, ciśnienie czy nawet o CO2 (dwutlenek węgla), TVOC (sumę lotnych związków organicznych).