Spis treści

 1. Schemat połączenia
  1. Raspberry Pi sensory SDS
  2. Raspberry Pi sensory SDS wersja rozszerzona
  3. Raspberry Pi sensory SDS
 2. Instalacja
 3. Temperatura, Ciśnienie, Wilgotność
  1. Lista komponentów
  2. Schemat połączenia
  3. Instalacja
 4. CO2, TVOC
  1. Lista komponentów
  2. Schemat połączenia
  3. Instalacja

Schemat połączenia

Raspberry Pi sensory SDS*

Zasilanie z USB eliminuje problem restartów raspberry pi gdy zasilanie dla sensora SDS jest dostarczane bezpośrednio z pinów.

Schemat wyprowadzenia przewodów dla SDS021/11/18

Przewód niebieski od sensora łączymy z pinem 10, natomiast przewód żółty z pinem 8.

Raspberry Pi sensory SDS* - wersja rozszerzona

Dzięki sensorowi umieszczonemu w puszcze natynkowej będziesz w stanie dokonywać pomiarów na świeżym powietrzu bądź bardziej zamaskować urządzenie w domu - chowając je pomiędzy książkami ;) Puszka ma to do siebie, że ogranicza przepływ powietrz. Aby zapewnić jego optymalny ruch konieczne jest zastosowanie wentylatora.

Podłącz wentylator do raspberry pi.

Schemat wyprowadzenia przewodów dla wentylatora

Używając pilnika powiększ otwory w puszce.

Obudowa

Przyklej wydruk 3D w powiększony w poprzednim kroku otwór. Jeśli nie posiadasz drukarki 3D napisz do Nas wiadomość, prześlemy Tobie wydruki 3D.

Przyklejona do obudowy osłona na deszcz

Powiększ kolejny otwór znajdujący się na środku puszki oraz przyklej wydruk 3D.

Przyklejona do obudowy druga osłona na deszcz

Wentylator o rozmiarze 40 x 40 mm przymocuj za pomocą kleju na gorąco jak na poniższym zdjęciu. Pamiętaj, aby umieścić wentylator w ten sposób, aby powietrze wydmuchiwane było skierowane na zewnątrz obudowy.

Przyklejony do obudowy wentylator

Wentylator zasilany jest napięciem 3V, a nie 5V. Ma to na celu wydłużenie czasu pracy wentylatora, a ponadto nie jest potrzebny, aż taki ruch powietrza, jak w przypadku, gdy wentylator jest zasilany napięciem 5V.

Przyklejony do obudowy wentylator (w zbliżeniu)

Umieść komponenty w obudowie wykorzystując poniższą fotografię.

Cały zestaw mierzący PM10 oraz PM2,5.

Raspberry Pi sensory PMS* PMS7003 oraz Raspberry Pi 0 W

Dla sensora Plantower PMS7003 wykorzystamy wyłącznie piny celem zasilania jak i komunikacji. Sensor Plantower PMS7003 będzie pracował bez hibernacji, z tego powodu możemy wykorzystać wyłącznie piny Raspberry Pi.

Schemat połączenia Raspberry Pi 0 W z [PMS7003](https://allegro.pl/oferta/czujnik-pylu-czystosci-powietrza-pm1-0-pm2-5-pm10-9476946598?utm<em>medium=afiliacja&utm</em>source=ctr&csi=2f3b78d5-d30f-4854-9737-cf3a8bec8c8a).

Pamiętaj port TXD z RPi0W połącz z RXD na PMS7003 oraz RXD z RPi0W połącz z TXD na PMS7003

Instalacja

Celem skrócenia czasu potrzebnego na instalację oraz konfigurację systemu wykorzystamy ansible. Na wstępie instalacji zostaniesz zapytany o długość, szerokość, typ sensora mierzacego - cząsteczki PM10, temperaturę, wilgotność, ciśnienie i CO2. Testy zostały przeprowadzone na sensorze PMS7003, BME280 oraz CCS811. Instalacja może potrwać kilka godzin, jest to związane z kompilacja pythona w wersji 3.6, która nie jest dostępna jako pakiety deb do instalacji z repozytorium.

 1. Pobierz skrypt

  cd /home/pi
  wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/install.sh
  
 2. Uruchom pobrany skrypt z kroku pierwszego

  /bin/bash ./install.sh
  

Temperatura, wilgotność oraz ciśnienie

Lista niezbędnych komponentów

 1. BME280

Schemat połączenia BME280

Schemat wyprowadzenia przewodów dla BME280

Przykład połączenia wtyku kątowego 4-pinowego oraz Raspberry Pi 0 W

BME280 z wtykiem kątowym BME280 z wtykiem kątowym

Instalacja

cd /etc/configuration
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/ansible/roles/airmonitor/files/bme280.py
chmod +x /etc/configuration/bme280.py
(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /etc/configuration/bme280.py") | crontab -

Skrypt pytona wykorzystuje wcześniej pobrany plik configuration.data

CO2 oraz TVOC

Lista niezbędnych komponentów

 1. Sensor CCS811 mierzący CO2 oraz TVOC, dostępny na allegro.pl

Schemat połączenia

Schemat połączenia autorstwa adafruit.com

Instalacja

echo "dtparam=i2c_baudrate=10000" >> /boot/config.txt
cd /etc/configuration
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/ansible/roles/airmonitor/files/CCS811_RPi.py
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/ansible/roles/airmonitor/files/ccs811.py
chmod +x /etc/configuration/CCS811_RPi.py
chmod +x /etc/configuration/ccs811.py

(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /etc/configuration/ccs811.py") | crontab -

Skrypt pytona wykorzystuje wcześniej pobrany plik configuration.data