Spis treści

 1. Schemat połączenia
 2. Instalacja
 3. Temperatura, Ciśnienie, Wilgotność
  1. Lista komponentów
  2. Schemat połączenia
  3. Konfiguracja
 4. CO2
  1. Lista komponentów
  2. Schemat połączenia
  3. Konfiguracja

EspEasy Mega na przykładzie Wemos D1 mini v2

Schemat połączenia

Schemat połączenia dla SDS021/11/18

Instalacja EspEasy Mega wersja 20181220 na przykładzie Wemos D1 mini v2

 1. Flashowanie pamięci

 2. Zaloguj się do espeasy i podłącz pod swoją sieć wifi wg opisu

 3. Zmień nazwę jednostki wg wzoru szerokość geograficznadługość geograficznaSDSESP. Przykład na poniższej ilustracji:
  Zrzut ekranu prezentujący konfigurację

 4. Po restarcie ekran startowy powinien wyświetlać nową nazwę:
  Zrzut ekranu prezentujący stronę główną

 5. Przejdź do zakładki Controllers a następnie skonfiguruj usługę OpenHAB MQTT wypełniając pola wg poniższego zrzutu ekranu:
  Zrzut ekranu prezentujący zakładkę controllers
  Wypełnij zakładkę Controllers jeśli chcesz publikować dane w serwisie airmonitor.pl

 6. W zakładce Devices dodaj sensor Nova SDS011/018/198/021 postępując według poniżej ilustracji:
  Zrzut ekranu prezentujący zakładkę devices

Gotowy plik konfiguracyjny, wystarczy załadować w panelu administracyjnym espeasy mega oraz zmienić długość i szerokość geograficzną w "Unit name".

Utwórz tymczasową sieć wifi, np wykorzystując telefon (ssid: airmonitor, hasło: TopSecret!!!) abyś mógł zrekonfigurować stację po załadowaniu ustawień z pliku config.dat

Temperatura, ciśnienie oraz wilgotność

Lista komponentów

BME280, dostępne na allegro.pl

Schemat połączenia

Schemat_połączenia

Konfiguracja

konfiguracja<em>espeasy</em>mega_bme280

Wysokość m npm (Altitude) znajdziesz tutaj - https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm

CO2

Lista komponentów

 1. Sensor MH-Z19

Schemat połączenia

Schemat_połączenia

Konfiguracja

konfiguracja<em>espeasy</em>mega_mh-z19