EspEasy Mega

Rozszerzenie funkcjonalności stacji o sensor mierzący temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie dla EspEasy na przykładzie Wemos D1 mini V2

Lista niezbędnych komponentów:

  1. BME280, dostępne na allegro.pl, polskich sklepach z elektroniką czy aliexpress
  2. Stację pomiarową zbudowaną z działu poprzedniego Pyły PM1, PM2,5, PM10

EspEasy Mega:

Schemat połączenia MH-Z19 dla EspEasy na przykładzie Wemos D1 mini V2

Schemat_połączenia

Konfiguracja EspEasy Mega

konfiguracja_espeasy_mega_bme280