Rozszerzenie funkcjonalności stacji o sensor mierzący temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie dla Raspberry Pi

Lista niezbędnych komponentów:

  1. BME280, dostępne na allegro.pl, polskich sklepach z elektroniką czy aliexpress
  2. Stację pomiarową zbudowaną z działu poprzedniego Pyły PM1, PM2,5, PM10

Schemat połączenia BME280 z Raspberry Pi 0 W

Schemat wyprowadzenia przewodów dla BME280

Przykład połączenia wtyku kątowego 4-pinowego oraz Raspberry Pi 0 W

BME280 z wtykiem kątowym BME280 z wtykiem kątowym

Instalacja

cd /etc/configuration
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/bme280.py
chmod +x /etc/configuration/*.py
(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /etc/configuration/bme280.py") | crontab -

Skrypt pytona wykorzystuje wcześniej pobrany plik (configuration.data) z GitHub'a (patrz dział Pyły PM1, PM2,5, PM10).