Instalacja

Alternatywny firmware dla Xiaofang:

 1. Pobierz aktualny obraz i zapisz go na karcie pamięci
 2. Podłącz kamerę do swojej sieci wifi wykorzystując aplikację mobilną MiHome i pomiń aktualizację firmware'u
 3. Zmodyfikuj ustawienia kamery wykorzystując instrukcję

Alternatywny firmware dla Dafang:

 1. Zestaw połączenie wifi wykorzystując aplikację Xiaomi MiHome. Potwierdzisz w ten sposób, że kamera na pewno działa bez jakichkolwiek modyfikacji.
 2. Wykorzystując instrukcję oraz firmware z repozytorim github zainstaluj nowy firmware

Instalacja i konfiguracja ZoneMinder'a (wersja dla Ubuntu)

 1. Zainstaluj zoneminder wykorzystując opis poniżej:
sudo su
tasksel install lamp-server
add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-master
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
apt-get install zoneminder
vi /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service

Linię PrivateTmp=True zmienić na PrivateTmp=False

Konfiguracja MySQL:

rm /etc/mysql/my.cnf
cp /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf /etc/mysql/my.cnf
nano /etc/mysql/my.cnf

do sekcji [mysqld] dodaj:

sql_mode = NO_ENGINE_SUBSTITUTION

systemctl restart mysql
mysql -uroot -p < /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql
mysql -uroot -p -e "grant select,insert,update,delete,create,alter,index,lock tables on zm.* to 'zmuser'@localhost identified by 'zmpass';"

chmod 740 /etc/zm/zm.conf
chown root:www-data /etc/zm/zm.conf
chown -R www-data:www-data /usr/share/zoneminder/

a2enconf zoneminder
a2enmod cgi
a2enmod rewrite

systemctl enable zoneminder
systemctl start zoneminder

nano /etc/php/7.1/apache2/php.ini

do sekcji [Date] dodaj:

date.timezone = Europe/Warsaw

systemctl reload apache2

ZoneMinder powinien być zainstalowany oraz nasłuchować. Uruchom przeglądarkę i przejdź pod adres http://ZoneMinder IP/zm

Oryginalna instrukcja instalacji.

 1. Dodaj kamerę do ZM:

  • Xiaofang: ZM_Camera1.jpg ZM_Camera2.jpg
  • Dafang: xiaomi_dafang_02.jpg xiaomi_dafang_03.jpg xiaomi_dafang_04.jpg xiaomi_dafang_05.jpg
 2. Opcjonalnie. Dodaj kamerę do domoticza. Pełny ImageURL to /zm/cgi-bin/zms?mode=single&monitor=1& (dla kamery o ID=1): Domoticz_camera.jpg

 3. Ustawienia redukujące ilość zajmowanego miejsca przez zarejestrowany obraz w ZoneMinder.

  1. Decrease the frame rate.
  2. Decrease the resolution.
  3. Don't create analysed alarm images (Options->Config->CREATE_ANALYSIS_IMAGES)
  4. Decrease the JPEG quality (Options->Images->JPEG_(ALARM)_FILE_QUALITY)
  5. Change alarm zone settings to decrease the number of alarms.