EspEasy Mega

W oparciu sensor SDS* oraz EspEasy Mega na przykładzie Wemos D1 mini v2

  1. Zmień nazwę jednostki wg wzoru szerokość geograficzna_długość geograficzna_SDSESP. Przykład na poniższej ilustracji: Zrzut ekranu prezentujący konfigurację

Po restarcie ekran startowy powinien wyświetlać nową nazwę: Zrzut ekranu prezentujący stronę główną

  1. Przejdź do zakładki Controllers a następnie skonfiguruj usługę OpenHAB MQTT wypełniając pola wg poniższego zrzutu ekranu: Zrzut ekranu prezentujący zakładkę controllers

Wypełnij zakładkę Controllers jeśli chcesz publikować dane w serwisie mapa.airmonitor.pl

  1. W zakładce Devices dodaj sensor Nova SDS011/018/198/021 postępując według poniżej ilustracji: Zrzut ekranu prezentujący zakładkę devices