API

API

Pamiętaj aby podmienić długość oraz szerokość geograficzną w pliku /etc/configuration/configuration.data oraz wypełnić formularz jeśli chcesz aby upublicznić Twoje pomiary

Dostępne jest również REST API o adresie http://api.airmonitor.pl:5000/api

Przykład dla python'a 3.x:

Pyły zawieszone:

Dla SDS021/011:

Python:

import json
import requests

data = {
    "lat": str(55.000),
    "long": str(15.000),
    "pm25": str(float(25.0)),
    "pm10": str(float(10.0)),
    "sensor": "SDS021"
    }

url = 'http://api.airmonitor.pl:5000/api'
resp = requests.post(url, timeout=10, data=json.dumps(data), headers={"Content-Type": "application/json"})
resp.status_code

Bash:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
      "lat": "55.000",
      "long": "15.000",
      "pm25": 25,
      "pm10": 10,
      "sensor": "SDS021"
}' http://api.airmonitor.pl:5000/api

NodeJS:

npm install --save request

const request = require('request');

let data = {
 lat: "55.000",
 long: "15.000",
 pm25: 25,
 pm10: 10,
 sensor: "SDS021"
};

let options = {
 uri: "http://api.airmonitor.pl:5000/api",
 method: "POST",
 json: data
};

request(options, (error, response) => {
 if (error) {
  return console.log(error);
 }
 if (response.statusCode === 200) {
  // Success
 }
});
Dla PMS7003/5003:

Python:

import json
import requests 
data = {
    "lat": str(55.000),
    "long": str(15.000),
    "pm1": str(float(1.0)),
    "pm25": str(float(25.0)),
    "pm10": str(float(10.0)),
    "sensor": "PMS7003"
    }
url = ('http://api.airmonitor.pl:5000/api')
resp = requests.post(url, timeout=10, data=json.dumps(data), headers={"Content-Type": "application/json"})
resp.status_code

Bash:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
      "lat": "55.000",
      "long": "15.000",
      "pm1": 1,
      "pm25": 25,
      "pm10": 10,
      "sensor": "PMS7003"
}' http://api.airmonitor.pl:5000/api

NodeJS*:

const request = require('request');

let data = {
 lat: "55.000",
 long: "15.000",
 pm1: 1,
 pm25: 25,
 pm10: 10,
 sensor: "PMS7003"
};

let options = {
 uri: "http://api.airmonitor.pl:5000/api",
 method: "POST",
 json: data
};

request(options, (error, response) => {
 if (error) {
  return console.log(error);
 }
 if (response.statusCode === 200) {
  // Success
 }
});

Jak widać powyżej, jedyną różnicą między wersją dla sensorów SDS a PMS jest dodatkowa linia wysyłająca wartość pyłu zawieszonego PM1.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie:

Dla BME280:

Python:

import json
import requests

data = {
    "lat": str(55.000),
    "long": str(15.000),
    "pressure": str(float(1000)),
    "temperature": str(float(25)),
    "humidity": str(float(55)),
    "sensor": "BME280"
    }

url = 'http://api.airmonitor.pl:5000/api'
resp = requests.post(url, timeout=10, data=json.dumps(data), headers={"Content-Type": "application/json"})
resp.status_code

Bash:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
      "lat": "55.000",
      "long": "15.000",
      "pressure": 1000.10,
      "temperature": 25.2,
      "humidity": 55,
      "sensor": "BME280"
}' http://api.airmonitor.pl:5000/api

NodeJS*:

const request = require('request');

let data = {
 lat: "55.000",
 long: "15.000",
 pressure: 1000.10,
 temperature: 25.2,
 humidity: 55,
 sensor: "BME280"
};

let options = {
 uri: "http://api.airmonitor.pl:5000/api",
 method: "POST",
 json: data
};

request(options, (error, response) => {
 if (error) {
  return console.log(error);
 }
 if (response.statusCode === 200) {
  // Success
 }
});

CO2, TVOC:

Dla CCS811:

Python:

import json
import requests

data = {
    "lat": str(55.000),
    "long": str(15.000),
    "co2": str(float(400)),
    "tvoc": str(float(0.1)),
    "sensor": "CCS811"
    }

url = 'http://api.airmonitor.pl:5000/api'
resp = requests.post(url, timeout=10, data=json.dumps(data), headers={"Content-Type": "application/json"})
resp.status_code

Bash:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
      "lat": "55.000",
      "long": "15.000",
      "co2": 400.0,
      "tvoc": 0.1,
      "sensor": "CCS811"
}' http://api.airmonitor.pl:5000/api

NodeJS*:

const request = require('request');

let data = {
 lat: "55.000",
 long: "15.000",
 co2: 400.0,
 tvoc: 0.1,
 sensor: "CCS811"
};

let options = {
 uri: "http://api.airmonitor.pl:5000/api",
 method: "POST",
 json: data
};

request(options, (error, response) => {
 if (error) {
  return console.log(error);
 }
 if (response.statusCode === 200) {
  // Success
 }
});

NodeJS wymaga biblioteki request, instalacja - npm install --save request