EspEasy Mega

Rozszerzenie funkcjonalności stacji o sensor mierzący CO2 dla EspEasy

Lista niezbędnych komponentów:

  1. Sensor MH-Z19
  2. Stację pomiarową opartą o EspEasy zbudowaną z działu poprzedniego Temp/Wilg/Ciśn

Schemat połączenia MH-Z19 dla EspEasy na przykładzie Wemos D1 mini V2

Schemat_połączenia

Konfiguracja EspEasy Mega

konfiguracja_espeasy_mega_mh-z19