Rozszerzenie funkcjonalności stacji o sensor mierzący CO2 oraz TVOC dla Raspberry Pi

Lista niezbędnych komponentów:

  1. Sensor CCS811 mierzący CO2 oraz TVOC, dostępny na allegro.pl, w polskich sklepach z elektroniką czy aliexpress
  2. Stację pomiarową zbudowaną z działu poprzedniego Temp/Wilg/Ciśn

Schemat połączenia CCS811 z Raspberry Pi 0 W

Schemat połączenia autorstwa adafruit.com

  • Port Vin CCS811 do 3V RPi3W
  • Port GND do GND RPi3W
  • Port SDA do SDA do SDA RPi3W
  • Port SCL do SCL do SCL RPi3W
  • Port Wake do GND RPi3W

Instalacja

echo "dtparam=i2c_baudrate=10000" >> /boot/config.txt
cd /etc/configuration
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/CCS811_RPi.py
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/ccs811.py
chmod +x /etc/configuration/*.py

(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /etc/configuration/ccs811.py") | crontab -

Skrypt pytona wykorzystuje wcześniej pobrany plik (configuration.data) z GitHub'a (patrz dział AirMonitor) oraz sensor BME280 dla kompensacji pomiarów CO2 i TVOC.